เกี่ยวกับเรา

บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอ็มบีเค จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจในหลายกลุ่มธุรกิจ  อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรม, ธุรกิจสนามกอล์ฟ, ธุรกิจอาหาร, ธุรกิจการเงิน, ธุรกิจศูนย์ประมูลรถยนต์  และธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ

 จากประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย  และวางแผนการตลาด กว่า 18 ปี   ภายใต้การบริหารงานแบบครบวงจรของทีมงานที่มีประสบการณ์ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ และสถาบันทางการเงิน บริษัทฯ  ได้จัดตั้งส่วนงานบริหารทรัพย์สิน  ฝ่ายทรัพย์สินรอการขายเพื่อบริหารการขาย ให้กับกลุ่มบริษัททุนธนชาต จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยรับบริหารมามากกว่า 10 ปี แล้ว


การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ใน ปีที่ผ่านมา PST ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญดังนี้ พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โครงการสบายวิลเลจ@กะทู้ และ โครงการ The INDY II เฟส 2 ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการที่พักอาศัยในเขตใจกลางเมืองหรือเขตชุมชน โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลาง พื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โครงการ Riverdale ปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวระดับ High End ท่ามกลางธรรมชาติ โอบล้อมด้วยสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาสมบูรณ์ทั้งโครงการแล้วเสร็จ ประมาณ 10 ปี ปัจจุบัน อยู่ระหว่างงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง เพื่อรองรับงานพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไปปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตการดำเนินงานด้านการให้บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท  ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าคุณ "จะซื้อ" หรือ "จะขาย"

มั่นใจ "แปลนเอสเตท"

มืออาชีพด้านการขายอสังหาริมทรัพย์