• ดำเนินการขายโดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
  • เป็นตัวแทนขายทรัพย์ NPA ให้กับกลุ่มธนชาตมากว่า 10 ปี
  • มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
  • มีการประเมินราคาขาย พร้อมประเมินราคาตลาดให้ฟรี
  • ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา ที่เหมาะสม และตรงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ป้ายโฆษณา,สื่อ SOCIAL MEDIA ออกบูธ ฯลฯ
 

our references projects

รายการทรัพย์เด่น

ดูทั้งหมด