ทรัพย์ทั้งหมด

รายการ 0 - 6 ของ 560
เลขที่ 456/240 ชั้น 23 อาคาร B อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
สุทธิสาร  
QESB04
คอนโดมิเนียม
ขาย
8,500,000 ฿
 2  2  67.33 ตร.ม.
เลขที่ 456/246 ชั้น 23 อาคาร B อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
สุทธิสาร  
QESB05
คอนโดมิเนียม
ขาย
8,500,000 ฿
 2  2  66.08 ตร.ม.
เลขที่ 456/306 ชั้น 28 อาคาร B อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
สุทธิสาร  
QESB08
คอนโดมิเนียม
ขาย
5,500,000 ฿
 1  1  47.99 ตร.ม.
เลขที่ 456/305 ชั้น 28 อาคาร B อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
QESB07
คอนโดมิเนียม
ขาย
9,000,000 ฿
เลขที่ 454/317 ชั้น 22 อาคาร A อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
สุทธิสาร  
QESA02
คอนโดมิเนียม
ขาย
8,230,000 ฿
 2  2  65.84 ตร.ม.
เลขที่ 454/320 ชั้น 22 อาคาร A อาคารชุดควินน์รัชดา 17 ซอยรัชดาภิเษก 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง, ดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400
สุทธิสาร  
G006302021
คอนโดมิเนียม
ขาย
5,710,000 ฿
 1  1  46 ตร.ม.