บริการของเรา


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (“PST”) และบริษัทย่อยของ PST

ดำเนินธุรกิจดังนี้
 1. ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
 2. ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
 3. ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
 4. ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน


ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย
ดำเนินธุรกิจโดย PST โดยการพัฒนาที่ดิน เปล่าเพื่อขายซึ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บ้านสร้างเสร็จพร้อมขาย และบ้านสั่งสร้าง

ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
PST รับดำเนินการบริหารทรัพย์สินรอการขาย และบริหารการขาย ได้แก่

 1. การดูแลบำรุงรักษาตลอดจนจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมขาย
 2. การให้บริการในด้านการปรับปรุงทรัพย์สิน
 3. การประสานงานในด้านการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน
 4. การรับเป็นตัวแทนนายหน้าขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินต่างๆ


ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน

ดำเนินธุรกิจโดย PST ให้บริการรับบริหารอาคารสำนักงาน

 1. จัดหาผู้เช่าพื้นที่ในอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด
 2. จัดการบริหารสภาพแวดล้อมของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงาม
 3. ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ


ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด (“PAS”) มีการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับโครงการ
 2. การประเมินราคาทรัพย์สินทั่วไป เช่น บ้าน อพาร์ทเมนท์ โรงแรม
 3. การให้คำปรึกษาด้านมูลค่า และการใช้ประโยชน์ภายใต้ข้อจำกัด ทางกฎหมาย
 4. การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
 5. การให้ความเห็นเรื่องการบริหารทรัพย์สินรอการขาย


 • ดำเนินการขายโดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
 • เป็นตัวแทนขายทรัพย์ NPA ให้กับกลุ่มธนชาตมากว่า 10 ปี
 • มีฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
 • มีการประเมินราคาขาย พร้อมประเมินราคาตลาดให้ฟรี
 • ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณา ที่เหมาะสม และตรงกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ป้ายโฆษณา,สื่อ SOCIAL MEDIA ออกบูธ ฯลฯ
 


บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด

59/5 ชั้น 3A02-1 อาคาร HAHA ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร: +66 (0) 2022 0008  ; +66 (0) 2022 0009
Email: contact@planestate.co.th