สินเชื่อปี 61 สดใส คาดโตกว่า 4% แตะ 6 แสนล้าน

แม้ว่าในปีช่วงต้นปี 2560 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมจะไม่สดใสนัก แต่ในไตรมาสหลัง ๆ ของปี โดยเฉพาะในด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกลับกระเตื้องขึ้น โดยเติบโตใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งมาจากแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์คาดการณ์ว่าในปี 2561 สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะสามารถเติบโตได้ถึง 6 แสนล้านบาท

ช่วงต้นปี 60 สินเชื่อแผ่วจากมาตรการรัฐ
คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงต้นปี 2560 มีการหดตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐในปี 2558-2559 ซึ่งมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจำนอง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการโอนขาย และเปลี่ยนมือที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงต้นปี 2559 ก่อนหมดมาตรการ หากพิจารณาเฉพาะธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ในเดือนเมษายน 2559 เพียงเดือนเดียว สามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท ขยายตัวสูงถึง 60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมแล้ว 4 เดือนแรกของปี 2559 ขยายตัวไม่น้อยกว่า 30% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2560 โดยในไตรมาส 1 ปี 2560 ภาพรวมสามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เพียง 1.15 แสนล้านบาท หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 15% และการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงถึง 33% เนื่องจากความต้องการและอุปทานจำนวนมากถูกดูดไปก่อนหน้านี้จากมาตรการของภาครัฐ

ไตรมาสหลังสินเชื่อกระเตื้อง คาดทั้งปีแตะ 5.87 แสนล้าน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 2 เริ่มมีอุปทานใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเริ่มขยายตัวขึ้น แม้จะมีการขยายตัวติดลบอยู่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในไตรมาส 3 สินเชื่อที่อยู่อาศัยเริ่มเป็นบวก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ในภาพรวมสามารถปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 1.67 แสนล้านบาท จึงคาดว่าในปี 2560 สินเชื่อที่อยู่อาศัยจะสามารถปล่อยได้ 5.87 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2559 ที่อยู่ที่ 5.86 แสนล้านบาท

ปัจจัยบวกหนุนสินเชื่อบ้านโต
หากพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัย จะพบว่ามีปัจจัยบวกมากมาย อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวส่งผลให้เกิดกำลังซื้อในตลาดต่างประเทศทำให้การส่งออกของไทยดีขึ้น การลงทุนภาครัฐในโครงการใหญ่ ๆ ที่จะเห็นภาพชัดเจนในปี 2561 ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเป็นการปรับขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในไทยมากนัก ทำให้ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ กำลังซื้อภายในประเทศยังคงดีอยู่ และสภาพคล่องของระบบสถาบันการเงินยู่ในระดับสูงพอสมควร สามารถรองรับความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างเพียงพอ

จากการประเมินปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงคาดการณ์ว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในปี 2561 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 3-4% โดยอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท

ที่มา : https://www.ddproperty.com