ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานขาย ทรัพย์มือสอง  2  อัตรา

 • คุณสมบัติ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย ขยัน อดทน รายได้ดี มีคอมมิชชั่น
 • มีประสบการณ์ขาย อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายทรัพย์ NPA  2  อัตรา

 • คุณสมบัติ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย ขยัน อดทน รายได้ดี มีคอมมิชชั่น
 • มีประสบการณ์ขาย อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการงานขาย  1  อัตรา

 • คุณสมบัติ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ชอบงานเอกสาร งานคีรย์ข้อมูล ตั้งเบิกค่าใช้จ่าย บันทึกรายงานการประชุมและออกรายงานต่างๆ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออฟฟิต ได้ดี ทั้ง โปรแกรม WORD EXCEL POWER POINT ฯลฯ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี 

พนักงาน การตลาด ONLINE  1  อัตรา

 • คุณสมบัติ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
 • ชอบงาน ONLINE และการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photo Shop และ illustrator ได้ดี มีความรู้เรื่องสื่อ Social Media  เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ขาย การตลาด Online อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษสนใจสมัครผ่านทาง Email : kerati@mbkrealestate.co.th

หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ 02-260-6100 ต่อ 7502